Riktig kledd for sommerturen

 

Norsk som­mer kan by på alt fra tro­pe­var­me til snø i fjel­let, og det set­ter krav til va­ri­ert be­kled­ning.

 

Føt­te­ne: Jeg bru­ker som re­gel ull­sok­ker. Da slip­per jeg vann­blem­mer, og jeg hol­der føt­te­ne var­me dersom de blir våte. På sko­fron­ten er det mye å vel­ge blant. Dersom du skal gå langt i ulendt ter­reng, er det godt å ha høye fjell­støv­ler, selv om det kan bli varmt. De gir god støt­te til ank­le­ne og hol­der deg tørr i vått ter­reng. Dersom du skal gå i let­te­re ter­reng, kan du vel­ge let­te­re sko­tøy. Når jeg går på grus­vei eller en hard­tram­pet sti, vel­ger jeg ofte jog­ge­sko. Det er også vel­dig sunt å gå uten sko og la føt­te­ne pus­te! Fel­les­nev­ner for alle mine sko er at de er let­te. Tun­ge sko gjør tu­ren mye mer an­stren­gen­de!

 

Skogstur

Foto: Marius Kristensen

 

Buk­ser: Jeg bru­ker enten en tynn, syn­te­tisk buk­se eller tyk­ke­re bom­ulls­buk­ser som tå­ler litt. Begge de­ler pus­ter godt. Hvis det er vel­dig varmt, er det fint å ha en kort­buk­se i sek­ken. På fjel­let eller ved sjø­en er det yp­per­lig med kort­buk­se en varm som­mer­dag, men dersom du går i tett skog, bør du ha lang­buk­ser, både med tan­ke på flått og skrapemerker på leg­ge­ne. Er det kjø­lig i væ­ret, bru­ker jeg ullongs om som­me­ren også. Ulla hol­der deg varm selv om den blir våt. Jeg ha­ter å fry­se, og fore­trek­ker hel­ler å være litt for varm enn for kald, men det blir jo opp til hver en­kelt om man vil bru­ke ull­un­der­tøy eller ikke.

 

 

 

Skogstur

Foto: Marius Kristensen

Over­kropp: Jeg li­ker godt kort­er­me­de ull­trøy­er. Over trøya har jeg en fleece­gen­ser og en skalljakke. Tyn­ne løpe­jak­ker fun­ge­rer også godt. De stop­per vin­den sam­ti­dig som de pus­ter. Ofte har jeg en tyk­ke­re ull­gen­ser i sek­ken, i til­fel­le væ­ret slår om. Stikk­or­det er fle­re lag, da kan du en­kelt ta av et plagg eller to dersom du blir varm, eller ta på et eks­tra plagg dersom du blir kald.

 

På top­pen: På ho­det bru­ker jeg gjerne caps eller pan­ne­bånd. En caps be­skyt­ter øy­ne­ne mot sola, og da slip­per du ho­de­pi­ne. Sol­bril­ler har jeg selv­føl­ge­lig alltid med, samt en buff som kan bru­kes i hal­sen eller som pan­ne­bånd.

 

Regn­tøy eller ikke: Vær­mel­ding og tu­rens leng­de av­gjør om du bør ta med et lett regn­tøy eller ikke. Det fin­nes bil­li­ge sett som tar li­ten plass i sek­ken hvis det skul­le kom­me en regn­skur. For min del hol­der det som re­gel med skallbekledning, men jeg har alltid med meg et regn­trekk til sek­ken, slik at ut­sty­ret og even­tu­elt skiftetøy aldri blir vått. Det er dei­lig å skif­te på seg noe varmt, tørt tøy dersom du har gått en hel dag i vått tøy, eller har krys­set en elv.

 

Pris­ni­vå: Godt ut­styr kos­ter gjerne litt, men du kan spa­re mye pen­ger på å vel­ge all­round­be­kled­ning som kan bru­kes til fle­re for­mål og un­der mange for­hold. Jeg bru­ker skallbekledning hele året og va­ri­e­rer hva jeg har un­der. Da kan jeg stort sett bru­ke den samme jak­ka og buk­sa året rundt.

 

Mat på tur

Foto: Bea Valand

 

Artikkelen ble publisert i bladet Villmarksliv i juni 2015.

© Maria Stray Homme.