Min frilufts-filosofi går ikke ut på å gå lengst, klatre høyest, skyte

mest eller bære tyngst. Det handler om å mestre.

- Å leve i og med naturen.